crop-1254309-p201705170460901

Jak snadno sehnat nové zaměstnance

Sehnat zaměstnance je pro české firmy stále obtížnější. Aby nemusely odmítat zakázky, hledají je nejen u nás, ale i za hranicemi.

Jedním z nejoblíbenějších teritorií je pro české zaměstnavatele Ukrajina, protože jazykově i mentálně jsme si s Ukrajinci blízcí a řada českých podniků již má s ukrajinskými pracovníky zkušenosti. Získat pracovní víza pro zaměstnance ze zemí mimo EU ale není jednoduché.

Proto připravila česká vláda speciální program nazvaný režim Ukrajina s cílem usnadnit a zrychlit vyřízení všech potřebných dokladů. Režimu Ukrajina je určen pro přímé zaměstnavatele, kteří podnikají v oblasti výroby, služeb či ve veřejném sektoru a zaměstnávají minimálně 10 osob.

Další podmínkou je, že se firmě dlouhodobě nedaří obsadit volné pracovní místo domácími pracovníky (§37a zákona č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti v aktuálním znění) a pracovní pozice odpovídá předmětu činnosti zaměstnavatele.

Hlavním gestorem pro projekt Ukrajina je Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny řeší také další instituce, tzv. garanti, kteří vyhodnocují jednotlivé žádosti zaměstnavatelů.

Garanty jsou Agentura pro podporu podnikání a investic (CzechInvest), Agrární komora, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Hospodářská komora, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Potravinářská komora a Svaz průmyslu a dopravy.

Protože na zařazení do režimu Ukrajina není právní nárok, uspějí jen kompletní a přesně vyplněné žádosti se všemi potřebnými přílohami, které nesmí být starší než 3 měsíce. Jedná se o:

  • informace o zaměstnavateli, tedy výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku
  • doklad o počtu zaměstnanců firmy
  • potvrzení o bezdlužnosti z Finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení
  • čestné prohlášení, že firma nedluží pojistné na veřejném zdravotním pojištění
  • čestné prohlášení, že se zaměstnanci hodlá uzavřít pracovní poměr na minimálně 1 rok
  • pokud žádá o dokumenty pro více osob, dokládá zaměstnavatel i čestné prohlášení, že bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v kraji, kde zaměstnavatel působí
  • čestné prohlášení o projednání záměru zaměstnat pracovníky z Ukrajiny se svými zaměstnanci v souladu se Zákoníkem práce

Pro osoby ze zemí mimo EU je k práci v ČR potřeba tzv. zaměstnanecká karta. Všechny požadované pracovní pozice je třeba zanést do centrální evidence volných pracovních míst, která jsou na základě souhlasu zaměstnavatele zveřejněna na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ta je možné obsadit lidmi, kteří mají zaměstnanecké karty, pokud se o místo během 30 dnů od zveřejnění nepřihlásí zájemci z ČR. Teprve po této lhůtě je možné dané místo zařadit do centrální evidence míst pro zaměstnaneckou kartu a nabídnout ho uchazečům z Ukrajiny s potřebnou kvalifikací. Hlášenku volného místa zaměstnavatel podává na krajské pobočce Úřadu práce, a to dle svého sídla.

Platnost režimu Ukrajina je pro každého zaměstnavatele jeden rok. Během něj může zaměstnavatel žádat o zaměstnance z Ukrajiny opakovaně. Připravte se ale na to, že délka vyřízení každé žádosti je individuální, stejně jako vyřizování zaměstnanecké karty.

Nejen proto je lepší obrátit se na specializovanou pracovní agenturu IRS Czech, která vše za zaměstnavatele sama zařídí. Je-li vše v pořádku, jsou potenciální zaměstnanci s příslušnou kvalifikací, které si zaměstnavatel našel na Ukrajině, přímo kontaktováni českým konzulárním oddělením, aby přišli na osobní pohovor.

Pokud konzulát nenajde žádný problém, dostane pracovník zaměstnaneckou kartu a může odcestovat pracovat do ČR k zaměstnavateli, který si ho vybral.

Post Author: Admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *