474034-top_foto1-jvkmr

Cizinci mají zájem o nemovitosti v ČR

Většina omezení, která se vztahovala na nákup nemovitostí cizinců v ČR postupem času naštěstí vymizela. V článku se podíváme na to, jak to probíhá, pokud si chce cizinec v Česku pořídit vlastní nemovitost.

Cizinec a nabývání nemovitostí

Právní úpravou, která v tomto směru znamenala průlom, se stala novela devizového zákona č. 206/2011 Sb. Ta zajistila, že v současné době již mohou cizinci nabývat nemovitosti bez omezení. Nezáleží na státní příslušnosti, typu pobytu nebo na druhu nemovitosti, o kterou má cizinec zájem.

Díky rozvolnění pravidel pro nákup došlo k otevření trhu zejména z titulu toho, že na něj mohou vstupovat zahraniční investoři, a to jak v podobě fyzických osob, tak i jakožto osoby právnické. Pro zahraniční investory je český trh atraktivní díky své stabilitě, investiční záměry tak ve statistikách realitních kanceláří jednoznačně převažují.

Podobný krok byl se vstupem ČR do Evropské unie prakticky nevyhnutelný a bylo nutné zajistit občanům členských zemí napříč Evropskou unií rovné podmínky i v oblasti práva na nabývání majetku. Zrušení omezení však platí i pro státní příslušníky tzv. třetích zemí, nikoli pouze pro občany Evropské unie.

Složitější je situace tehdy, chce-li cizinec nemovitost nikoli jako investiční, ale spíše pro osobní potřebu a nedisponuje současně dostatkem volných finančních prostředků. Má v zásadě podobnou možnost jako občan ČR, to znamená požádat si o hypotéku.

Cizinci a hypotéky

I cizinec může samozřejmě v tuzemsku získat hypoteční úvěr. Byť celý postup bude v porovnání s tuzemským občanem jednoznačně poněkud náročnější a s nejistým výsledkem.

Jednotná kritéria posuzování v této oblasti zavedena nejsou. Podobně jako u občanů ČR závisí úspěch žadatele na výši příjmů. U cizince je navíc ještě přihlíženo k tomu, z jaké země příjmy pocházejí, k zemi původu samotného cizince, k typu pobytu a celé řadě dalších vstupních informací.

Jiné možnosti získání nemovitosti

Kdo si nechce nebo nemůže vzít hypotéku, ještě má možnost analogicky financovat koupi úvěrem ze stavebního spoření. Češi v této oblasti opět nijak zvýhodněni nejsou, cizinec tedy má stejnou šanci.

Nebudete-li zájemce trvat na získání bytu do osobního vlastnictví, můžete si z pozice cizince v ČR pořídit i družstevní bydlení. To lze zpravidla zajistit mnohem rychleji a levněji než při klasické koupi bytu či domu.

Povinnosti spojené s koupí nemovitosti

Povinnosti cizince při koupi nemovitosti je zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí). Platí se ve výši 4 % ze základu daně. Plátcem je ustanovením z roku 2016 vždy kupující.

Výjimku tvoří první koupě novostavby. Ta je z daně osvobozena, jestliže se koupě uskutečňuje do 5 let od ukončení výstavby.

Každá koupě nemovitosti by měla být stvrzena kupní smlouvou, na které současně nesmí chybět podpis. Ten by měl být ověřený příslušným k tomu pověřeným orgánem, tedy například notářem.

Autor: IRS Czech – pracovní agentura pro cizince

Post Author: Admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *